Lợi ích
CEO – Giám đốc điều hành
Tư duy cốt lõi Những tư duy, nhận thức và kiến thức trong chương trình đào tạo đặc biệt này cùng với năng lực & phẩm chất, tố chất sẵn có về nghề lãnh đạo, quản trị và sự trải nghiệm đường đời của bản thân sẽ giúp người học trở thành một CEO chuyên nghiệp.
CEO – Giám đốc điều hành
Nhận thức Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một “CEO”- một “nghề quản trị thực sự”. Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có.
CEO – Giám đốc điều hành
Tư duy cốt lõi Những tư duy, nhận thức và kiến thức trong chương trình đào tạo đặc biệt này cùng với năng lực & phẩm chất, tố chất sẵn có về nghề lãnh đạo, quản trị và sự trải nghiệm đường đời của bản thân sẽ giúp người học trở thành một CEO chuyên nghiệp.
CEO – Giám đốc điều hành
Nền tảng vững chắc Cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO - lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trang bị.
CEO – Giám đốc điều hành
Kiến thức chuyên sâu Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
CEO – Giám đốc điều hành
Kiến thức chuyên sâu Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
Điều kiện tham dự

Để tham dự chương trình này một cách thành công, người học cần phải trên 23 tuổi (chương trình này không phù hợp với học viên dưới 22 tuổi) và cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau.

Điều kiện tham dự
Thành phần tham dự

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO…

 

Thành phần tham dự
Tin tức
Video
Học phí Theo các giá được khuyến mại
Đối tác
Liên hệ mô ta
mô tả