Nhận thức
2017 Mar 30 By admin 0 comment

Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một “CEO”- một “nghề quản trị thực sự”. Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *