Kiến thức chuyên sâu
2017 Mar 30 By admin 0 comment

Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *