Nhận thức
2017 Mar 30 By admin 0 comment

Biết được ai, làm thế nào, trải nghiệm ra sao để có thể trở thành một “CEO”- một “nghề quản trị thực sự”. Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CEO cần phải có.

Tư duy cốt lõi
2017 Mar 30 By admin 0 comment

Những tư duy, nhận thức và kiến thức trong chương trình đào tạo đặc biệt này cùng với năng lực & phẩm chất, tố chất sẵn có về nghề lãnh đạo, quản trị và sự trải nghiệm đường đời của bản thân sẽ giúp người học trở thành một CEO chuyên nghiệp.

Kiến thức chuyên sâu
2017 Mar 30 By admin 0 comment

Cung cấp cho bạn những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.